Loading...

ПРО НАС

ПРО НАС

Міжнародна Екологічна Академія.

Основна задача діяльності української екологічної академії є:
Теоретичне и методичне забезпечення соціально-економічного розвитку, державного управління, национальной системи екологічної освіти, сприяння Поширення та пропаганді екологічних знань. Комплексні розвитку екологічної науки, проведення фундаментальних и прикладний ДОСЛІДЖЕНЬ, всебічна наукове супроводження и широкомасштабна дослідницька робота в Галузі екології тієї охорони навколишнього природного середовища. Участь у формуванні між собою екологічної політики. Спріянній захист, Збереження той відтворенніт природний розмаїття, Впровадження систем управлінній той контроль у Галузі охорони навколишнього середовища (довкілль) той екологічний аудиту.

300

НАУКОВІ РОБОТИ

610

ІНТЕРВ'Ю та СТАТТІ

155

ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

prof. VASYL V. KOSTYTSKY – President of the Board MEA

Для виконання мети і завдань Академія в установленому законом порядку здійснює наступну діяльність:

 • Організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем формування сприятливого для життя довкілля, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, інформує громадськість про їх результати;
 • Сприяє розвитку екологічної науки та інші галузей науки пов’язаних з екологією, проводить міждисциплінарні дослідження в галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища
 • Здійснює підготовку наукових кадрів, вживає заходів, щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, створює умови для творчої та наукової праці вчених;
 • Скликає наукові сесії, з’їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково – дослідницької роботи;
 • Здійснює міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво, укладає угоди з іноземними науковими центрами, бере участь у роботі міжнародних наукових організацій в тому числі на правах національного члена;
 • Бере участь у координації і проведенні робіт щодо створення і впровадження нових технологій, спрямованих на зменшення антропогенного забруднення довкілля і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
 • Сприяє професійній підготовці та перепідготовці членів Академії у сфері екології та техногенної безпеки;
 • Вивчає міжнародний досвід і здійснює співробітництво з аналогічними організаціями за кордоном, сприяє розвитку ділових зв’язків членів Академії з зарубіжними громадськими і професійними організаціями в галузі охорони довкілля;
 • Сприяє розвитку інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • Пропагує досягнення науки і техніки, сприяє поширенню наукових знань;
 • Сприяє захисту прав інтелектуальної власності учених Академії;
 • Організовує видавничу діяльність.