Loading...

ОСВІТА

ОСВІТА MEA

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
International Environmental Academy
Основна задача діяльності української екологічної академії є:
Теоретичне и методичне забезпечення соціально-економічного розвитку, державного управління, национальной системи екологічної освіти, сприяння Поширення та пропаганді екологічних знань. Комплексні розвитку екологічної науки, проведення фундаментальних и прикладний ДОСЛІДЖЕНЬ, всебічна наукове супроводження и широкомасштабна дослідницька робота в Галузі екології тієї охорони навколишнього природного середовища. Участь у формуванні між собою екологічної політики. Спріянній захист, Збереження той відтворенніт природний розмаїття, Впровадження систем управлінній той контроль у Галузі охорони навколишнього середовища (довкілль) той екологічний аудиту.

Основними напрямами Української екологічної академії є:

  • Пошук і впровадження більш досконалих форм, методів та засобів проведення наукової роботи;
  • Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • Проведення аналізу та прогнозування напрямів науково-технічного прогресу в галузі природокористування;
  • Забезпечення правової охорони результатів наукових досліджень членів Академії;
  • Сприяння інтеграції вчених у світове наукове співтовариство;
  • Надання інформаційних послуг суб’єктам господарювання всіх форм власності щодо зменшення антропогенного забруднення довкілля і поліпшенню стану навколишнього природного середовища.
  • Збирання, опрацювання та узагальнення інформації про стан довкілля в різних регіонах України, координація досліджень в цій галузі.
  • Сприяння утворенню інформаційно-пошукової системи щодо попередження антропогенного забруднення довкілля і загальноукраїнського банку даних про ринок екологічних послуг.
  • Сприяння оперативному обміну інформацією між членами Академії, учасниками її проектів і програм, а також іншими зацікавленими структурами.