Loading...

Вакансії

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ АКАДЕМІКІВ ТА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ У 2020 Р.

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Відповідно до Розділу 4 Статуту Громадської організації “Міжнародна екологічна академія”,

Вакансії по кожному відділенню: академік — 3 вакансії, член-кореспондент — 4 вакансії.
Вибори оголошуються за такими відділеннями:

1.    Відділення соціальної екології
2.    Відділення екологічної безпеки
3.    Відділення економіки природокористування
4.    Відділення екологічного права
5.    Відділення біоетики
6.    Відділення промислової екології
7.    Відділення екології транспорту
8.    Відділення екології енергетики
9.    Відділення медичної екології
 

10. Відділення екологічної освіти
11. Відділення аграрної екології
12. Відділення урбоекології
13. Відділення геоекології
14. Відділення екологічних проблем самоврядування
15. Відділення проблем охорони клімату
16. Відділення морської екології
17. Відділення космічної екології
18. Відділення екології електромобільності.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ДО СКЛАДУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

 1. Дійсний член (академік) Міжнародної екологічної академії

Вимоги:

 • науковий ступінь доктора наук;
 • наявність праць та досягнень, які збагатили екологічну науку та практику в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів та формуванні наукових шкіл в галузі екологічного права;
 • розробка ефективних підходів до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи практичне значення для соціально-економічного розвитку, державного управління, національної системи екологічної освіти, сприяння поширенню та пропаганді екологічних знань;
 • активна екологічно значима громадська діяльність;
 • значні успіхи у науковій та науково-дослідній діяльності.

Кандидатів у дійсні члени (академіки) висувають вчені ради державних наукових установ і вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, державні та громадські організації, а також дійсні члени (академіки) Міжнародної екологічної академії.

2. Член-кореспондент Міжнародної екологічної академії

Вимоги:

 • науковий ступінь доктора або кандидата наук;
 • наявність винаходів та інших визначних здобутків, що збагатили екологічну та юридичну науку;
 • значний внесок у підготовку наукових кадрів;
 • успішне поєднання наукової та науково-дослідної діяльності у сфері охорони довкілля;
 • значні досягнення у розробленні та впровадженні нових екологічних технологій.

Кандидатів у члени-кореспонденти Міжнародної екологічної академії висувають вчені ради державних наукових установ і вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, державні та громадські організації, а також дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії.

КАНДИДАТИ ПОДАЮТЬ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 1. Копія паспорта (1-3 стр.)
 2. Листок з обліку кадрів (або CV)
 3. Копії дипломів доктора (кандидата) наук
 4. Копії атестатів професора (доцента), старшого наукового співробітника
 5. Список наукових праць, завірений по місцю роботи
 6. Довідка про наукову діяльність
 7. Заява установленого зразка.
 8. Фотографії: 4 шт. розміром 3х4; 2 шт. розміром 4х6 см.
 9. Рішення вченої ради державної наукової установи чи вищого навчального закладу III—IV рівня акредитації, державної чи громадської організації або рекомендація дійсного члена (академіка) / член-кореспондента Міжнародної екологічної академії

Приймання матеріалів на кандидатів в академіки та член-кореспонденти Міжнародної екологічної академії проводитиметься з 15 лютого по 15 березня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Огієнка, 19, кімната 307 (контактна особа Анастасія Суходольська, тел. 063-106-85-81) або Новою поштою на відділення 73 (м. Київ) (контактна особа Орися Закаль, тел: 063-209-18-08 info@mea.eco ).

ФАЙЛ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (DOC.)

PLIK W JĘZYKU POLSKIM (DOC.)

ЗАВАНТАЖТЕ ПРОЦЕДУРИ UA / PL (PDF)